ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ МАЂАРСКА-СРБИЈА „ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ-ДОБАР ТУРИЗАМ“

Данас је у Медија центру Војводине одржана завршна конференција поводом финализације пројкета Интеррег-ИПА програма прекограничне сарадње између Мађарске и Србије под називом „Здравствени туризам- добар туризам: Заједнички развој медицинског и здравственог туризма у прекограничном региону Мађарске и Србије“.
Партнери на пројекту чија је вредност нешто више од пола милиона евра су Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сардњу и локалну самоуправу из Србије и Жупанија Бач-Кишкун из Мађарске.
Поздрављајући учеснике конференције, помоћница секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Видосава Ендерић изразила је задовољство што је на доброј политичкој платформи успешно реализован још један пројекат прекогарничне сарадње у чијем циљу је оснаживање економије пограничног подручја ослањањем на добре туристичке потенцијале и капацитете, као и богате природне и термоминералне ресурсе ове области.
„Нема сумње да ће резултати пројекта имати конкретне бенефите за укупан регионални развој АП Војводине, њену локалну конкурентност и динамичан и просперативан развој локалних јединица као и туристичких дестинацаија које одликује и могућност пружања вискоквалитетних здравствених услуга“, поручила је Ендерићева.
У циљу што ефикаснијег привлачења туриста из суседних земаља Средње Европе на дуже боравке у региону, пројекат „Здравствена тура“ представљен је на сајмовима туризма у Штутгарту, Будимпешти и Београду.
Експертски тим који су сачињавали стручњаци из области туризма, здравства, маркетинга, права и економије из Србије и Мађарске а који су заједнички радили на анализи стања, оценио је да је идентификована актуелна здравствено-туристичка понуда као и расположиви ресурси у региону. Како је током конференције речено Србија се издваја по богатој понуди услуга у области реконструктивне и естетске медицине и стоматологије, као и бројним изворима минералне воде са терапеутским својствима.
Такође, израђен је развојни план за будућа инфраструктурна улагања у области медицинско-здравственог туризма за по једну локацију у Војводини и Бач-Кишкун жупанији. На територији Војводине развојни план припремљен је за локацију Стражилово у Сремским Карловицима док је за област Бач-Кишкун жупаније одабран град Кишкунхалаш.