САНАЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ ПАРКИРАЛИШТА У УЛИЦИ КОСАНЧИЋ ИВАНА

У току су радови на санацији и уређењу паркиралишта у Улици Косанчић Ивана. Услед атмосферских прилика дошло је до оштећења која угрожавају безбедност на паркиралишту. Радови подразумевају санацију и уређење паркинг места на површини од око 200 m2, постављање ивичњака и саобраћајне сигнализације. Паркиралиште у овој улици налази се у „плавој” зони наплате.