170 МИЛИОНА ЗА АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

У Градској кући одржана је седница Савета за запошљавање Града Новог Сада на којој је усвојен Акциони план запошљавања за 2021. годину, а којој су поред члана Градског већа за привреду Милорада Радојевића који је и председник Савета, присуствовали и чланови Градског већа, градских управа, представници Националног савета за запошљавање, Универзитета у Новом Саду, Синдиката и Послодаваца.

Акциони план запошљавања Града Новог Сада за 2021. годину представља основни документ за спровођење активне политике запошљавања на територији Града Новог Сада којим се дефинишу циљеви и приоритети и утврђују програми и мере који ће се реализовати у 2021. години, ради унапређења запошљавања и смањења незапослености.

– Град Нови Сад годинама успешно спроводи активну политику запошљавања и остварује добре резултате. Вредност Акционог плана запошљавања за 2021. годину је 171.350.000 динара и очекује се да њиме буде обухваћено око 700 лица. Овогодишњи приоритети активне политике запошљавања су отварање нових радних места и подстицање самозапошљавања, нарочито жена, што показује тежњу Града да подржи принцип родне равноправности. Реализоваћемо и програме стручног оспособљавања младих који први пут заснивају радни однос на одређено време, за обуку за самосталан рад у струци као и спровођење програма стручне праксе – рекао је Милорад Радојевић и додао да се први конкурси очекују почетком маја.

Програми и мере активне политике запошљавања Града који ће бити реализовани у циљу повећања запослености и смањења незапослености у 2021. години су: програм приправника, програм стручне праксе, организовање јавних радова од интереса за Град, подршка самозапошљавању, субвенције за отварање нових радних места, сајмови запошљавања, Универзитетска професионална пракса студената као и обуке и едукација лица.

Од 2012. до 2020. године за програме запошљавања издвојено је око милијарду и осамдесет пет милиона динара, што Нови Сад сврстава на сам врх локалних самоуправа које опредељују највише средстава за програме запошљавања.