ЛАКШЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ ЉУДИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

Писмо о намерама између Немачке развојне aгенције за сарадњу (ГИЗ) поводом програма ,,Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ који се спроводи са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам, свечано је потписано данас у Покрајинској влади, уз уручење сертификата корисницима овог програма.
Данас је потписан и Меморандум о сарадњи између поменутог програма ГИЗ-а и Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине.
Програм „Инклузија Рома и других маргинализованиг група у Србији“ спроводи се у партнерству са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог, док потписани документи имају за циљ да олакшају спровођење мера за запошљавање Рома и Ромкиња, повратника и других осетљивих група на територији АП Војводине, као и унапређење локалних институционалних оквира, механизама и услуга у области социјалног укључивања осетљивих група. На територији Републике Србије има преко 2.000 успешних корисника овог програма.
Потписници су истакли су да су поменути документи у складу са Националном стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године и да је од кључне важности оснаживање рањивих категорија, како би се користили расположиви механизми запошљавања.
,,Питање инклузије, подршке и пружања помоћи припадницима ромске заједнице јесте питање за целокупно друштво које уме да изнађе механизме помоћи и сарадње са оним институцијама и организацијама које заједничким капацитетима могу да пруже адекватан одговор и подршку. Потребно је радити на изградњи и одржању система који рањиве категорије становништва неће маргинализовати, већ ће им омогућити равноправан статус и једнаке могућности у свим сферама друштва, а поготово у области запошљавања и образовања“, истакао је покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић. Он је додао да су Роми и Ромкиње и друге рањиве категорије овим програмом постали део система и тржишта рада, што представља једини начин да се пружи заједничка помоћ и подршка онима којима је то потребно.
Секретар је позвао кориснике овог програма да конкуришу за мере подршке запошљавању које је расписао Секретаријат за привреду, односно да се пријаве на конкурсе који су у току.
Стручне обуке Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад, превасходно за занатске профиле, 2019. године завршило је више од 60 полазника, а током априла ове године овом стручном усавршавању прикључила су се још 44 полазника из осетљивих група.
Директор Едукативног центра Александар Н. Ашоња рекао је да су обуке трајале три месеца и да су спровођене у сарадњи са Удружењем ромских студената, као важним партнером који је водио процес информисања и увођења корисника у меру стручних обука и који им је пружао и менторску подршку.
Учесници данашње свечаности били су и државни секретар Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог Нинослав Јовановић, в.д. директор Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине Љиљана Михајловић, као и вођа програма за инклузију Рома и других маргинализованих група Александра Димић Угринај, која је уједно и потписник оба документа.