PRIHVAĆENA PRIJAVA REGIONALNOG PARTNERSTVA APV ZA 19. EVROPSKU NEDELJU REGIONA I GRADOVA

Organizatori 19. Evropske nedelje regiona i gradova (ENRG) obavestili su da je prihvaćena prijava koju je AP Vojvodina podnela sa regionima i gradovima partnerima za učešće u okviru partnerstva pod nazivom „Evropa prilika“. Sadržaj prijave je ocenjen kao veoma konstruktivan, te je predloženo da ovaj događaj bude registrovan i na odgovarajućem delu  zvanične internet  platforme  Konferencije o budućnosti Evrope.

Kancelarija APV u Briselu je zajedno sa partnerima iz Italije, Francuske, Španije, Poljske, Grčke i Severne Irske, još tokom februara započela pripreme za učešće na ovogodišnjoj ENRG. U februaru i martu 2021. godine održano je više sastanaka tokom kojih su partneri zajedno usaglašavali sve neophodne detalje u cilju podnošenja aplikacije za ENRG. Dogovoren je format radionice u trajanju od 90 minuta, tokom koje će partneri predstaviti različita dostignuća i projekte finansirane putem sredstava EU, sa posebnim akcentom na zelenu i digitalnu tranziciju. Posredstvom video veze predviđena su i obraćanja visoko rangiranih regionalnih predstavnika iz regija – partnera koje su članice Evropskog komiteta regija. Partneri su predvideli i aktivno učešće publike kroz korišćenje softvera kao što je Slido kako bi se omogućilo postavljanje pitanja, odnosno sprovela odgovarajuća anketa.

Na sastanku – koji je organizovao Evropski komitet regija krajem maja – je saopšteno da će se i ove godine najveća evropska manifestacija posvećena regionalnim pitanjima održati u digitalnom formatu, bez obzira na epidemiološku situaciju u oktobru. U tom smislu, organizatori planiraju da u upotrebi bude više interaktivnih platformi kako bi čitav događaj bio interesantniji za širu publiku.

Prema planiranom kalendaru, partneri čije je učešće potvrđeno na ENRG svoje konačne opise događaja treba da dostave do 9. jula 2021.godine. Pred registraciju učesnika biće moguće izvršiti od 23. avgusta 2021.godine, dok će zvanična registracija početi 30. avgusta 2021. godine.