ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ У СРБИЈИ

Министарство за бригу о селу је расписало Јавни конкурс за реализацију Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину, на основу Уредбе Владе од 24. јуна 2021. године, а Град Нови Сад укључио се у реализацију тог Конкурса.

Улога јединице локалне самоуправе у реализацији и спровођењу овог јавног конкурса je значајна, нарочито у погледу утврђивања испуњености услова који се односе на сеоску кућу са окућницом. Испуњеност услова утврђује стручно лице јединице локалне самоуправе које је овлашћено да утврди процену тржишне вредности непокретности, а изјаву у обрасцу пријаве, којом се гарантује тачност ових података, потписује председник општине/градоначелник.

Сва заинтереована лица која желе да конкуришу на овом Јавном конкурсу више информација могу пронаћи на сајту Министарства за бригу о селу на линку http://www.mbs.gov.rs/konkursi.php

Пријаве заинтересованих лица за куповину сеоске куће са окућницом на територији Града Новог Сада ће се подносити у Градској управи за привреду, Руменачка улица бр. 110а,  а све потребне информације могу се добити путем телефона на број 021/6624-282.