ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ НА ЈАВНОМ ПУТУ – КУП СРБИЈЕ 2021 „ВЕЛИКА НАГРАДА ОЏАКА 2021“

Обавештавају се грађани да ће у недељу 25.07.2021.године Општина Оџаци организовати манифестацију на јавном путу – Аматерску међународну бициклистичку трку КУП СРБИЈЕ 2021  „ВЕЛИКА НАГРАДА ОЏАКА 2021“ (даље: бициклистичка трка).

Tрка се одржава дана 25.07.2019. године (недеља)  у две полуетапе и то:

Прва полуетапа:

одржаће се дана 25.07.2021. године (недеља), у периоду од 11:00 до 13:30 часова на траси:

– СТАРТ: Оџаци, улица Железничка (од Православне цркве),

– Општински пут Л-410 Оџаци -Каравуково,

– Каравуково, улица Прохора Пчињског, од улаза у насељено место до раскрснице са обилазницом (пре моста на каналу ДТД према Камаришту),

– Каравуково, обилазница (од моста на каналу ДТД према Камаришту до моста на каналу ДТД према Богојеву),

– Општински пут Л-410/1 Каравуково- Богојево,

– Богојево, улица Ади Ендреа, од улаза  у насељено место до раскрснице са улицом Шумском,

– ул. Шумска, до излаза из насељеног места (државни пут IБ реда бр. 17),

– Државни пут  IБ реда бр. 17 деоница између насељеног места Богојево и насељеног места Српски Милетић,

– Српски Милетић, улице Дунавска и Светог Саве (Државни пут  IБ реда бр. 17),

– Српски Милетић, улица Стојана Љубића и Пут ослобођења (Државни пут  IБ реда бр. 12),

– Државни пут  IБ реда бр. 12, деоница између насељеног места Српски Милетић и насељеног места Оџаци,

– ЦИЉ: Оџаци, државни пут  IБ реда бр. 12, код Православне цркве.

Предвиђено је да за време бициклистичке трке на снази буде режим кретања колоне под пратњом.

 Друга полуетапа:

одржаће се дана 25.07.2021. године (недеља), у периоду од 13:00 до 16:30 часова на делу уличне мреже насељеног места Оџаци:

– СТАРТ у улици Јурија Гагарина, код угла са Школском улицом

– улицом Јурија Гагарина до Карађорђеве,

– улицом Карађорђевом до улице Војводе Путника,

– улицом Војводе Путника до раскрснице са Школском улицом,

– ЦИЉ у улици Школској, угао са Јурија Гагарина.

Предвиђено је да за време одржавања манифестације на овом делу уличне мреже саобраћај буде затворен  од 13:00 до 16:30 часова и у том делу функционише заобилазним путевима.

Извор: Општина Оџаци