ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У СЕМИНАРУ „ПРОГРАМ КРЕАТИВНА ЕВРОПА – ПРИПРЕМА ПРОЈЕКАТА“

Тим за подршку учешћа Србије у програму Креативна Европа 2021-2027 организује семинар „Програм Креативна Европа – припрема пројеката“ од 16. до 19. августа 2021. године у знаменитом месту Тршић.

Позив је упућен свим установама и организацијама из Србије које планирају да конкуришу на програм Креативна Европа, независно од тога да ли су учествовали у пројектима међународне сарадње или тек планирају своје међународне активности. Предност ће имати установе и организације које планирају да конкуришу у овој години.

Теме којима ће се семинар бавити су савремене праксе и концепти у међународној културној сарадњи, културној баштини и савременој уметности; менаџмент међународних пројеката; европска културна политика и приоритети програма Креативна Европа 2021-2027.
Догађај ће бити одржан у складу са прописаним мерама здравствене заштите, поштујући препоруке о предострожности у циљу превентивне заштите свих учесника и безбедног одржавања програма семинара. Стога ће семинар бити организован за максимално 20 учесника.

Циљ семинара
Циљ семинара је подизање квалитета и припрема пројеката за конкурисање на програм Креативна Европа, подизање прогамско-организационих капацитета установа и организација из Србије, као и допринос деметрополизацији у пољу културе. Поред тога, семинар се организује ради поспешивања комуникације, сарадње и размене искустава представника установа и организација у култури из градова и општина Србије.

Услови јавног позива
1.    Број места је ограничен;
2.    За учешће у семинару могу се пријавити до две особе из једне установе/ организације;
3.    Организатор покрива трошкове смештаја и исхране, а учесници семинара обезбеђују своје путне трошкове.

Критеријуми за избор учесника
Основни критеријуми селекције учесника семинара су квалитет предлога пројекта и потенцијалних партнерстава. Kвалитет предлога пројеката мери се у односу на: усклађеност са темама и приоритетима програма Креативна Европа, иновативност и стручну утемељеност концепта.

Подношење пријаве
Формулар за пријаву можете преузети овде.
Пријава на семинар треба да садржи следеће информације (највише до три странице):
– Кратак опис установе/ организације (мисија, циљеви, главне активности);
– Назнаку о радном месту особе (опис радног места или задужења) или особа које се пријављују на учешће на семинару;
– Кратак опис пројекта с којим установа или организација жели да конкурише на програм Креативна Европа или сматра да предлог пројекта има потенцијал за конкурисање;
– Листу потенцијалних партнера на пројекту;
Попуњену потребно је доставити на електронску адресу: kreativnaevropa@kultura.gov.rs.
Рок за подношење пријава
Пријаве се могу слати до 8. августа 2021. године. Пријаве које стигну након утврђеног рока неће се узимати у разматрање.