ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ ДЕО ПРВОГ ПЕТОДРЖАВНОГ РЕЗЕРВАТА БИОСФЕРЕ

Највеће заштићено речно подручје у Европи, у среду, 15. септембра, УНЕСКО је прогласио првим на свету петодржавним резерватом биосфере Мура-Драва-Дунав. Резерват биосфере, који се протеже Аустријом, Словенијом, Хрватском, Мађарском и Србијом на готово милион хектара и 700 километара речног тока, проглашењем је службено постао највеће заштићено речно подручје у Европи и представља међународни пример синергије заштите природе, климатске отпорности и одрживог развоја. Због јединствених станишта и бројних ретких врста, резерват биосфере такође је познат и као Европски Амазон.

„Проглашење од стране УНЕСКО-а важан је показатељ међународне сарадње и заједничке зелене визије, значајан корак напред у очувању природног и културног блага региона и снажан пример уједињења земаља са заједничким циљем очувања природе. Ово је и важан допринос имплементацији Стратегије ЕУ-а за заштиту биодиверзитета, чији је циљ да се до 2030. године обнови 25.000 км река и заштити 30 одсто копна ЕУ. То је само још једна потврда мандата свих пет земаља да заједнички крену са обновом и заштитом предела Муре, Драве и Дунава”, рекла је Наташа Калауз, директорка WWF Адрије, светске организације за заштиту природе која је од самога почетка део ове иницијативе.

Иако идеја о петодржавном УНЕСКО резервату биосфере Мура-Драва-Дунав датира с краја прошлог века, рад институција на његовом успостављању је службено започео 2011. године. Подручје резервата биосфере обилује ретким стаништима попут великих поплавних шума, пешчаних и шљунчаних спрудова, стрмих обала, рукаваца и мртваја. Управо су она дом највеће популације орла белорепана у Европи и гнездилиште многих угрожених врста птица попут брегуница, мале чигре и црне роде, станишта дабра и видре и риба попут кечиге.

Не само да бројне врсте зависе од Муре, Драве и Дунава, већ и готово милион људи чије су животе обликовале реке. Нетакнуте поплавне низине чувају насеља од поплава, реке омогућавају питку воду, плодно земљиште, ублажавају последице климатске кризе, а исто су тако зоне рекреације и инспирације и могу бити покретач одрживог развоја.

Вредност заштите овог подручја препознала је и Европска унија која је кроз своје програме подршке суфинансирала пројекте у вредности већој од 20 милиона евра, а који доприносе заштити природе и развоју овог подручја.

Извор: Град Сомбор