ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ИЗДВОЈИЛА СРЕДСТВА ЗА СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ, СРЕМСКЕ КАРЛОВЦЕ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Саопштење са седнице Покрајинске владе

Покрајинска влада донела је данас решење да се Општини Сремски Карловци усмери укупно 41,4 милиона динара за финансирање радова на обнови уличних фасада на објектима на Тргу Бранка Радичевића (бројеви 11 и 15) и за уређење Стражилова, у циљу унапређења доступности и туристичке понуде тог излетишта и његовог активног коришћења.

Српском народном позоришту усмерено је укупно 126,9 милиона динара за реализацију неколико пројеката. Највећи део средстава – 117,7 милиона динара – опредељено је за потпуну замену и реконструкцију механике горњег построја и система расвете на Сцени „Пера Добриновић”. Биће финансирана и санација конзоле надстрешнице у оквиру зграде СНП-а и хидротехничких инсталација на тераси, као и израда пројектно-техничке документације за комплетну санацију електроинсталација и система противпожарне заштите.

На седници је донето решење да се Правном факултету у Новом Саду усмери шест милиона динара за израду пројектно-техничке документације за реконструкцију и адаптацију објекта те високошколске установе. Зграда Правног факултета изграђена је пре више од три деценије и од тада није улагано у њену обнову. Неопходни су радови на реконструкцији крова, водоводне и канализационе мреже, амфитеатра и учионица, замена столарије и расвете.