DANI PETROVCA – DEŇ PETROVCA

Dan Petrovca ima istorijsko značenje, naime 1745. godine su prvi Slovaci došli u Petrovac na futoško vlastelinstvo. Novi doseljenici su potpisali ugovor sa tamošnjom vlašću futoškog vlastelinstva koja ima je garantovala određena prava i obaveze. U ime Slovaka ugovor je potpisao Matej Čanji, a u ime Srba kmet Veselin Sekulić upravo 25. maja 1747. godine. Ovaj datum se od 2002. godine obeležava kao Dan Petrovca.

Dan Petrovca ima istorijsko značenje, naime 1745. godine su prvi Slovaci došli u Petrovac na futoško vlastelinstvo. Novi doseljenici su potpisali ugovor sa tamošnjom vlašću futoškog vlastelinstva koja ima je garantovala određena prava i obaveze. U ime Slovaka ugovor je potpisao Matej Čanji, a u ime Srba kmet Veselin Sekulić upravo 25. maja 1747. godine. Ovaj datum se od 2002. godine obeležava kao Dan Petrovca.

Proslava traje tri dana i to uvek tokom vikenda koji je najbliži 25. maju. Ove godine se Dan Petrovca proslavlja 20., 21. i 22. maja. Iz godine u godinu održavaju se brojni društveni i kulturni događaji, izložbe, sportska takmičenja. Svečanom akademijom, koja je sastavni deo proslave, a čija osnovna nit jesu jubileji i proslave zabeležene tokom tekuće godine, počinju petrovačke trodnevne svečanosti. Ovom prilikom dodeljuju se zahvalnice kolektivima, udruženjima, sportskim klubovima i pojedincima koji obeležavaju svoj jubilej odnosno višegodišnji uspešan rad.

DEŇ PETROVCA

Deň Petrovca ​​má historický význam, ktorý siaha až do roku 1745, keď na tieto priestranstvá prišli prví Slováci ​​na vtedajšie Futocké panstvo. Noví osadníci podpísali s miestnymi úradmi futockého panstva zmluvu, ktorá zaručovala určité práva a povinnosti. V mene Slovákov zmluvu podpísal Matej Čáni, slobodník z Málinca, a v mene starousadlíkov richtár Veselin Sekulić, a to práve 25. mája 1747. Tento dátum sa od roku 2002 oslavuje ako Deň Petrovca.

Oslavy trvajú tri dni, vždy počas víkendu najbližšie k 25. máju. Tohto roku je to vo víkendové dni 20., 21. a 22. mája. Z roka na rok sa konajú početné spoločenské a kultúrne podujatia, výstavy, športové súťaže. Trojdňové oslavy Petrovca ​​sa začínajú slávnostnou akadémiou, ktorá k oslavám neodmysliteľne patrí a ktorej základnou niťou sú výročia a oslavy, ktoré sme si pripomenuli počas aktuálneho roka. Pri tejto príležitosti sa udeľujú ďakovné listiny kolektívom, združeniam, športovým klubom a jednotlivcom, ktorí oslavujú jubileum či dlhoročnú úspešnú prácu.

 

Proslava traje tri dana i to uvek tokom vikenda koji je najbliži 25. maju. Ove godine se Dan Petrovca proslavlja 20., 21. i 22. maja. Iz godine u godinu održavaju se brojni društveni i kulturni događaji, izložbe, sportska takmičenja. Svečanom akademijom, koja je sastavni deo proslave, a čija osnovna nit jesu jubileji i proslave zabeležene tokom tekuće godine, počinju petrovačke trodnevne svečanosti. Ovom prilikom dodeljuju se zahvalnice kolektivima, udruženjima, sportskim klubovima i pojedincima koji obeležavaju svoj jubilej odnosno višegodišnji uspešan rad.

DEŇ PETROVCA

Deň Petrovca ​​má historický význam, ktorý siaha až do roku 1745, keď na tieto priestranstvá prišli prví Slováci ​​na vtedajšie Futocké panstvo. Noví osadníci podpísali s miestnymi úradmi futockého panstva zmluvu, ktorá zaručovala určité práva a povinnosti. V mene Slovákov zmluvu podpísal Matej Čáni, slobodník z Málinca, a v mene starousadlíkov richtár Veselin Sekulić, a to práve 25. mája 1747. Tento dátum sa od roku 2002 oslavuje ako Deň Petrovca.

Oslavy trvajú tri dni, vždy počas víkendu najbližšie k 25. máju. Tohto roku je to vo víkendové dni 20., 21. a 22. mája. Z roka na rok sa konajú početné spoločenské a kultúrne podujatia, výstavy, športové súťaže. Trojdňové oslavy Petrovca ​​sa začínajú slávnostnou akadémiou, ktorá k oslavám neodmysliteľne patrí a ktorej základnou niťou sú výročia a oslavy, ktoré sme si pripomenuli počas aktuálneho roka. Pri tejto príležitosti sa udeľujú ďakovné listiny kolektívom, združeniam, športovým klubom a jednotlivcom, ktorí oslavujú jubileum či dlhoročnú úspešnú prácu.