ПОТПИСАН СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ РАЗВОЈНОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ И ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

У Новом Саду је, у просторијама Развојног фонда АП Војводине,  дана 02.07.2024. године потписан Споразум између Развојног фонда АП Војводине и Покрајинског секретаријата за привреду и туризам.

Овај Споразум се односи на регулисање међусобних права и обавеза ради субвенционисања трошкова камате по конкурсима за развој туризма и сеоског туризма субвенционисаним од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, а које је расписао Развојни фонд АП Војводине. У овој кредитној линији Покрајински секретаријат за привреду и туризам у целости рефундира редовну камату и самим тим је ова врста  кредита за кориснике бескаматна, и као таква је јединствена у Републици Србији и АП Војводини.

Споразум је у име Развојног фонда АП Војводине потписао директор Горан Савић, а  у име Покрајинског секретаријата за привреду и туризам покрајински секретар др Ненад Иванишевић.