Ознака: Фебруарска награда Града Новог Сада за 2020