Ознака: Подношење иницијатива за Октобарску награду и Новембарску повељу