ПОДРШКА ПОКРАЈИНЕ СТАРИМ И УМЕТНИЧКИМ ЗАНАТИМА

Покрајинска влада је у претходне четири године показала велико разумевање за привреднике, а нарочито за оне који се баве старим занатима. То је био повод да разговарамо са замеником покрајинског секретара за привреду и туризам, мр. Павлом Почучом.

„Већ четврту годину покрајинска влада и секретаријат за привреду активно пружају финансијску подршку микро и малим предузећима која се баве старим занатима и пословима домаће радиности.

Ове године је 52 предузетника из АПВ добило средства за набавку машина , опреме и репроматеријала у укупном износу од 7 милиона динара.

Неговање традиције старих заната, унапређење пословања и спречавање изумирања појединих заната су  за наши и главни циљеви подршке овог сектора.

Обишли смо велики број корисника средстава и уверили се у изузетан привредни допринос, а радује и податак да се отварају нове делатности које спадају у старе занате.

Ове године средства су широм АПВ добили керамичарске, лицидерске, иконописачке, сарачке, ужарске, ковачке, воскарске, сапунџијске, метларске и остале радионице“, изјавио је за Грађански лист, заменик покрајинског секретара за привреду и туризам мр. Павле Почуч.