ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ДОБИЛА ДИГИТАЛНИ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР

Дигитални омладински центар, намењен младима узраста од 15 до 30 година, уз подршку Града Новог Сада, отворен је као нова интегрална јединица Градске библиотеке у Улици Војводе Путника бр. 1. Простор од преко 300 м2 обезбедио је Град Нови Сад, као и 13 милиона динара за његово привођење намени. Центар ће бити место неформалне едукације путем разноврсних семинара, радионица, језичких и рачунарских курсева и других активности које подстичу и развијају индивидуалну креативност, вештине и таленте. ДОЦ се састоји од рачунарске учионице, радионице, учионице са интерактивним дисплејем и мултифункционалне сале.

– Овај пројекат је од стратешког значаја за Град Нови Сад, с обзиром на то да је посвећен младима и да одговара на изазове четврте индустријске револуције. Центар такође задовољава захтеве савременог неформалног образовања и техничко-технолошки је максимално опремљен. Добра ствар је што ће ово место, осим што пружа обиље информација и дигитализованог материјала, подстицати на ставралаштво, креативност и промоцију младих и онога шта раде. Циљ нам је да младе активно укључимо у друштвени живот, да им дамо прилику да уче, да се развијају и да се представе заједници, да конзумирају, али и створе културне и друге креативне садржаје – нагласио је Далибор Рожић. Он је такође рекао да ће ДОЦ допринети проширивању просторних капацитета Градске библиотеке, те да представља још један показатељ да Град стратешки делује на пољу културе.

– Отварамо културне станице, радимо на децентрализацији, али и на формирању јединственог културно-креативног полиса у тзв. Кинеској четврти– истакао је Рожић.

Према речима директора Градске Библиотеке Драгана Којића, у сарадњи са организацијама за младе, ученичким и студентским парламентима, Центар ће организовати разноврсне активности у циљу развијања интересовања и талената младих, као и њиховог професионалног усавршавања. Како је објаснио, они ће имати прилику да се упознају са техникама академског писања, да развијају емотивну писменост и критичко мишљење путем филозофских и психолошких радионица, те да похађају бесплатне курсеве програмирања и популарних софтверских пакета.