STVORITI BOLJE USLOVE ZA ZAPOŠLJAVANJE ROMSKE ZAJEDNICE

Uprkos različitim merama aktivnog zapošljavanja koje se sprovode u Republici Srbiji, situacija u kojoj se Romi nalaze i dalje je teška. Iako je veći broj Roma i Romkinja zaposleno u protekle dve godine, i dalje je veliki broj romskih porodica koje nemaju ni jednog stalno zaposlenog člana.

Na današnjem sastanku, koji je održan u Novom Sadu, a koji je inicirao direktor Kancelarije za inkuziju Roma Miloš Nikolić, sa stručnim saradnicima Kancelarije za inkluziju Roma iz oblasti ekonomskog osnaživanja Roma i Romkinja, predloženo je pokretanje socijalnih preduzeća, kao i posebne agencije koja bi sarađivala za Nacionalnim službama za zapošljavanje, čija će delatnost biti usmerena na zapošljavanje i samo zapošljavanje Roma i Romkinja.

Neosporno je da je novac iz razičitih pretpristupnih EU fondova dostupan, kaže Miloš Nikolić, kao i iz raznih organizacija poput nemačkog GIZ-a i HELP-a, ali Romima nedostaje preduzetnički duh i ideje kako bi pokrenuli sopstveni biznis. Neophodna je stalna edukacija Roma i Romikinja, dodaje Nikolić, i zato je pozvao sve nadležne institucije da u narednom periodu organizuju obuke na lokalnom i regionalnom novi, kako bi što veći broj pripadnika romske zajednice prepoznao važnost i mogućnosti preduzetništva.

Kako je Nikolić naglasio za list “Dekada inkluzije Roma u AP Vojvodini”, preduzetnike Rome, dodatno opterećuje i ono što opterećuje privatnike u Srbiji generalno – visoki porezi i nameti. Zato je rekao da će pokušati kroz razgovore sa donosiocima odluka, na lokalnom, pokrajinskom i nacionalnom nivou, da pokrene afirmativnu akciju, po ugledu na mere koje se sprovode u obrazovanju romskih učenika i studenata, i da se na taj način olakša pokretanje preduzetništa za one Rome koji će ispuniti postavljene uslove. Neophodo je da Republika Srbija, ali i međunarodni donatori, obezbede više novca za pokretnja sopstevnog biznisa i da država obezbedi olakšice kako bi Rom/kinja-preduzetnik bio konkurentan na tržištu, istače Nikolić i dodaje da je to jedan od glavih načina da sprečimo velike migracije romske zajednice.

Pored pokretanja privatnog bizniza, Nikolić kaže da je neophodno u svim državnim, pokrajinskim i opštinskim institucijama zaposliti Rome, u skladu sa njihovom stručnom spremom i stečenim znanjem. Kada je reč o poznatim poslodavcima na lokalnom nivou, kojih u Srbiji ima dosta i tek će dolaziti, ovih dana moj Tim i ja završavamo predlog mera za zapošljavanje romske zajednice, ističe Nikolić i kaže da će se te mere odnositi na obavezni procenat koji treba biti obezbeđen za pripadnike romske zajednice pri zapopljavanju.

Ukoliko ljudima obezbedimo adekvatan i dobro plaćen posao, ukoliko obezbedimo stipendiranje u obrazovanju za njihovu decu, siguran sam da ćemo dramatično smanjiti broj potražioca azila u zemljama zapadne Evrope i da će rezultati odmah biti vidljivi – rekao je na kraju za list “Dekada inkluzije Roma u AP Vojvodini” Miloš Nikolić.

 

Za građanski list: Živana Živanović