ВРБАС : НАСТАВЉА СЕ СКЛАПАЊЕ СПОРАЗУМА О ПЛАЋАЊУ ДУГА НА РАТЕ

Поштовани корисници услуга ЈКП „Комуналац“ Врбас обавештавамо вас да je и даље на снази Одлука о закључивању споразума о  измирењу дуга на рате. Сви заинтересовани корисници Споразум могу закључити до 1. јула 2020. године.

Личним захтевом можете закључити Споразум о плаћању дуга на рате за потраживања преко 10 хиљада динара и више за која није покренут поступак принудне наплате, или која нису предмет судског спора. Неопходан услов је да  се најпре уплати 20% од укупног дуговања.

Споразум о плаћању дуга на рате могу закључити и корисници који су искључени са водоводне мреже, али су претходно дужни да изврше авансну уплату за поновно прикључење на водоводну мрежу по издатом предрачуну и измире све евентуалне  остале  обавезе  настале приликом искључења, као што је рад  радника и механизације на терену и утрошак материјала.

За  ове власнике, одн. кориснике услов је да уплате 10% од укупног дуговања.

 Зависно од износа дуга остатак се уплаћује на следећи начин:

  • за дуг од 10,000,00 до 20,000,00 динара на 3 месечне рате,
  • за дуг од 20,000,00 до 30,000,00 динара на 6 месечних рата,
  • за дуг од 30,000,00 до 50,000,00 динара на 8 месечних рата, одн. за онога ко је претходно био искључени са водоводне мреже на 10 месечних рата и
  • за дуг преко 50,000,00 динара на 12 месечних рата

Кориснику који закључи споразум неће бити обрачуната камата на дуг по споразуму  уколико своје обавезе буде измиривао редовно. ЈКП „Комуналац“ ће дуг по споразуму посебно евидентирати како би се могла пратити наплата дуга по споразуму.