ŠIJACIE STROJE PRE MIESTNE ODBORY MATICE SLOVENSKEJ.

V pondelok 8. júna v priestoroch Matice slovenskej v Srbsku v Báčskom Petrovci bolo slávnostné odovzdávanie šijacích strojov a materiálov na výrobu ochranných rúšok. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Fedor Rosocha a predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka odovzdali 16 šijacích strojov predsedom 14 aktívnych Miestnych odborov Matice slovenskej. Finančné prostriedky sú donáciou oficiálnej slovenskej rozvojovej pomoci Slovak Aid, ktorá patrí pod Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a majú byť využité v boji s pandémiou koronavírusu.

V piatok 26. júna v priestoroch MOMS Padina predseda MOMS Padina Janko Kolárik dal na používanie šijací stroj predsedníčke Ženského spolku Elene Haníkovej a členkám spolku a veríme, že v šikovných rukách našich ženičiek bude táto pomoc maximálne využitá, aby sme aj naďalej v Padine mohli s rovnakým elánom udržiavať slovenské tradície, slovenskú históriu a slovenské špecifiká.

Janko Kolárik