СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ

Упуство за конкурисање – студентске стипендије

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је конкурс за доделу студентских стипендија.

Студенти ромске националне мањине који похађају високошколске установе чији је оснивач Република Србија, имају статус редовног студента на II, III или IV години студија, могу конкурисати за добијање студентске стипендије.

Студенти који први пут конкуришу и студенти који нису били корисници стипендије у 2019/20. академској години, попуњавају Апликациони формулар, и то: образац 1, 2 и 5а (5а – уговор у 2 примерка, ОБАВЕЗНО се потписати пуним именом и презименом, читко – писана ћирилица) и очитана лична карта или копија обе стране личне карте које немају чип. Попуњене обрасце студенти шаљу:
Национални савет ромске националне мањине, адреса Масарикова 5/13, 11000 Београд.

НАПОМЕНА: Студенти који су били корисници стипендије у 2019/20. академској години, добијају на кућне адресе образац 1а (шаље Национални савет ромске националне мањине) који замењује обрасце 1, 2 и 5а. Попуњен образац 1а, уз очитану (лична карта са чипом) или копирану личну карту (лична карта без чипа – копија обе стране) шаљу: Национални савет ромске националне мањине, адреса Масарикова 5/13, 11000 Београд.

Рок за достављање конкурсне документације је 30. октобар 2020. године.

НАПОМЕНА: Национални савет ромске националне мањине неће издавати препоруке за добијање стипендије, већ ће се извршити обрада пристигле документације и провера припадности ромској националној мањини.

Апликациони формулар се купује у студентским службама високошколских установа или:
– у Београду: Просветни преглед, Дечанска 6, телефон: 0113235378
– у Нишу: ТП Хијероглиф, Вождова 90, телефон: 018523326
– у Kрагујевцу: Kњижара Мост, Др Зорана Ђинђића 2, телефон: 034305715

За све додатне информације можете се обратити Националном савету ромске националне мањине: телефон: 0113061548 и е – инфо@ромскинационалнисавет.орг.рс