БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ – БУДЖЕТСКИ СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСЦ

Општина Жабаљ је јуче, у четвртак, 1. октобра, објавила конкурс за финансирање или/и суфинансирање програма/пројеката у култури и уметности за 2020. годину. Предвиђено је да се подели милион деветсто хиљада динара. По програмима/пројектима биће финасирана или суфинансирана набавка народне ношње, обуће и друге  опреме удружењима на територији општине Жабаљ, као што су то инструменти, видео опрема и друго.

Право на коришћење буџетских средстава имају субјекти у култури којима је седиште на територији општине Жабаљ, који су регистровани за обављање послова у областима културе, и цркве и верске заједнице које делују на територији општине под условом да су носилац реализације пројекта у области културе.

Конкурс је отворен до 16. октобера.

Више информација о условима конкурса можете прочитати, па и преузети конкурсну документацију на званичном сајту Општине Жабаљ http://www.zabalj.rs/javni-konkursa-za-finansiranje-ili-i-sufinansiranje-programa-projekata-koji-se-realizuju-u-kulturi-i-umetnosti-u-2020-godini/ , а информисати се можете и у општинској Управи на број телефона 064/81-445-02 или на имејл vece@zabalj.rs.

Средства се морају потрошити до 31. децембара ове године. 

Текст : С. Саламун 

 

 

БУДЖЕТСКИ СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСЦ

Општина Жабель вчера, штварток, 1. октобра, розписала конкурс за финансованє або/и софинасованє проєктох/програмох у култури и уметносци у 2020. року. За тоту намену предвидзене розподзелїц милиони дезевецсто тисячи динари. По програмох/проєктох будзе финансована або софинасована набавка народней шмати, обуї и другей потребней опреми за здруженя на териториї општини Жабль, як цо инструменти, видео опрема и друге.

Право на хаснованє буджетских средствох маю субєкти у култури котрим шедзиско на териториї општини Жабель, котри реґистровани за окончованє роботох у обласци култури, алє и церкви и вирски заєднїци котри исную на териториї општини под условийом же су ношитель реализациї проєкта у обласци култри.

Конкурс отворени по 16. октобер.

Вецей информациї о условийох конкурса можеце пречитац, та и превжац конкурсну документацию, на урядовима сайту Општини Жабель http://www.zabalj.rs/javni-konkursa-za-finansiranje-ili-i-sufinansiranje-programa-projekata-koji-se-realizuju-u-kulturi-i-umetnosti-u-2020-godini/ , а мож и на число телефона 064/81-445-02 або на имейл vece@zabalj.rs.

Средства ше муша потрошиц по 31. децембер того року.

 

Текст : С. Саламун