OGLAS O PRODAJI NEPOKRETNOSTI PUTEM JAVNE LICITACIJE

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad
RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE DOO Novi Sad,
PIB 107929552, MB 20898828, Bulevar cara Lazara 7a, 21000 Novi Sad objavljuje

OGLAS BROJ 202-76-11/2020 O PRODAJI NEPOKRETNOSTI PUTEM JAVNE LICITACIJE

Kompletan tekst oglasa možete preuzeti OVDE.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE JE do četvrtka 14. januara 2021. godine do 12:00 ČASOVA.