РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

У току децембра 2020. године Општинско веће Општине Сремски Карловци образовало је Радну групу за израду локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и осталих група, са територије Општине Сремски Карловци, са задатком да изради нацрт наведеног документа за период од 2021-2027. године.

Прва седница је одржана 26.01.2021. године на којој је донет план рада и дефинисана методологија за израду стратешког документа Општине.

Израдом акционог плана стварају се услови за побољшање положаја корисника у складу са њиховим потребама, истакла је Живана Живановић, председница Радне групе.