СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ЧЕТИРИ ПИЈАЦЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ

У просторијама ЈКП „Тржница“ Нови Сад, уз поштовање свих епидемиолошких мера, потписан је споразум о сарадњи новосадског, сомборског и два суботичка предузећа која управљају пијацама у овим градовима.
Споразум су потписали Урош Лончар, ВД директора ЈКП „Тржница“ Нови Сад, Дејан Љубисављевић, директор ЈКП „Суботичке пијаце“ Суботица, Бранислав Јока, директор АД „Тржница“ Суботица и Горан Нонковић, директор ЈКП „Простор“ Сомбор.
Споразумом о пословно-техничкој сарадњи потписници су се обавезали на међусобну пословну сарадњу у циљу постизања што бољих резултата у обављању основних делатности предузећа и пословању на домаћем тржишту.
„ План нам је најпре развијање различитих облика сарадње, за почетак у смислу размене информација, знања и искустава у погледу пословања, али касније и кроз сарадњу на популаризацији пијачне делатности, организовању заједничких манифестација, едукацији становништва о пијачној делатности,
здравственој безбедности хране и слично, и коначно кроз развој  софтверских пројеката у вези са организацијом, наплатом и контролом пијачне делатност, као и примена нових процеса рада.

За ЈКП „Тржница“ Нови Сад од изузетне важности је сарадња са другим предузећима, размена искустава и примера добре праксе који ће допринети да на најбољи начин пословање предузећа унапреди, а овакав вид умрежавања од велике је користи за све нас“ – изјавио је Урош Лончар, ВД директора ЈКП „Тржница“ Нови Сад.
Ова предузећа су и у активном чланству у Пословном удружењу „Пијаце Србије“ у оквиру којег сарађују са другим пијачним управама у Србији на развоју и унапређењу пијачне делатности у Републици Србији.