О ПРОМЕНАМА УСТАВА У ОБЛАСТИ ПРАВОСУЂА У СКУПШТИНИ ГРАДА

Јавно слушање на тему „Промене Устава Републике Србије у области правосуђа“ одржано је данас у Великој сали Скупштине Града Новог Сада. Јавно слушање, шесто по реду, организовао је Одбор за уставна питања и законодавство Народне скупштине Републике Србије, а учесницима су се обратиле председница Скупштине Града Новог Сада MSc Јелена Маринковић Радомировић и министарка правде Маја Поповић.

Председница градског парламента у поздравној речи је истакла задовољство што је Скупштина града домаћин оваквог састанка, где ће се учесницима пружити прилика да изнесу мишљења и размене искуства у веома важној теми и области.

– Отворене и конструктивне расправе које су вођене до сада на ове теме показале су сагласност, пре свега стручног дела јавности, да је неопходно променити одредбе Устава у области правосуђа, у циљу успостављања бољег система предлагања, избора, премештаја и престанка судске функције судија, председника судова, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца како би улазак у правосуђе био заснован на објективним критеријума вредновања, правичним процедурама избора, отворености за све кандидате одговарајућих квалификација и транспарентности из угла опште јавности – поручила је председница новосадске Скупштине.

Она је додала да су за све ове реформе потребне и промене Устава Републике Србије, што цео овај процес чини веома сложеним и свеобухватним.

– Уверена сам да је отворен дијалог најбољи пут за проналажење решења за све проблеме у свим областима у нашем друштву – закључила је председница Супштине Града Новог Сада MSc Јелена Маринковић Радомировић.

Као овлашћени представник предлагача, министарка правде Маје Поповић је објаснила разлоге за промену Устава у области правосуђа, истакавши да су предложене промене Устава предвиђене као активност у Акционом плану за преговарачко Поглавље 23, који је Влада Републике Србије усвојила 27. априла 2016. године и који је ревидиран 10. јула 2020. године.

– Промена Устава у области правосуђа је услов за даљу реформу правног система и најзначајнија реформа у области владавине права, која представља основну вредност сваког демократског друштва и још један је од приоритета Европске уније. Имајући то у виду, Република Србија посвећује велику пажњу испуњавању свих обавеза из Поглавља 23. – Правосуђе и основно право – поручила је министарка Маја Поповић.

Она је додала да су управо због своје важности прве активности у ревидираном Акционом плану за Поглавље 23. посвећене променама Устав у циљу унапређења квалитета правде, као и независности, непристрасности, стручности, одговорности и ефикасности правосуђа.

У оквиру данашње дискусије изнета су мишљења, ставови и предлози учесника јавног слушања. Међу учесницима су били представници судија, тужилаштва и адвоката.