У ТОКУ ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ САДНИЦА ЛАВАНДЕ И СУБВЕНЦИЈА ЗА ПЧЕЛАРСТВО

Град Сомбор објавио је Јавни позив за доделу бесплатних садница лаванде за шта је обезбеђен укупан износ oд 700.000,00 динара.

Право на саднице лаванде имају пунолетна лица са пребивалиштем на територији Града Сомбора и власници су или закупци/корисници (на период од најмање 10 година) минимално 500m2 обрадивог пољопривредног земљишта.

Максималан број бесплатних садница лаванде по једној пријави, односно по једном кориснику, не може бити већи од 2.500 комада. Минималан број бесплатних садница лаванде по једној пријави, односно по једном кориснику износи 250 комада.

Више информација погледајте на следећем линку:

https://www.sombor.rs/aktuelnosti/javni-pozivi/javni-poziv-za-dodelu-besplatnih-sadnica-lavande-na-teritoriji-grada-sombora-u-2021-godini/

Такође, у току је и Јавни позив за доделу средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство пољопривредним произвођачима који се баве узгојем пчела на територији Града Сомбора.

Право на подстицаје остварују лица са територије Града Сомбора која се баве узгојем пчела и производњом меда, уписана су у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу.

За реализацију Конкурса за доделу средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство предвиђен је укупан износ oд 1.300.000,00 динара.

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави, односно  по једном кориснику, не може бити већи од 100.000,00 динара. Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 10.000,00 динара.

Више информација погледајте на следећем линку:

https://www.sombor.rs/aktuelnosti/javni-pozivi/javni-poziv-za-dodelu-sredstava-za-nabavku-novih-pcelinjih-drustava-i-opreme-za-pcelarstvo-poljoprivrednim-proizvodjacima-koji-se-bave-uzgojem-pcela-na-teritoriji-grada-sombora-u-2021-godini/

Извор: Град Сомбор