BOGOSLUŽENJE POSVEĆENO ĆIRILU I METODIJU I GOSPODARU JANU HUSU – SLUŽBY BOŽIE VENOVANÉ VIEROZVESTOM CYRILOVI A METODOVI A MAJSTROVI JÁNOVI HUSOVI

Nedeljno bogosluženje, 4. Jula, obeležilo je sećanje na solunsku braću, slovenske vernike Ćirila i Metodija, čije sećanje obeležavamo 5. jula, i gospodara Jana Husa, propovednika i verskog reformatora, na kojeg se prisećamo 6. jula. U propovedanju je petrovački evangelički pop Jan Vida isprepleo istorijske događaje sa rečju božijom. Crkva u Bačkom Petrovcu, zajedno sa Mesnim odborom Matice slovačke Petrovac, obeležava poštovanje ovih velikih ličnosti, koje su kulturno, verski i obrazovno doprinele današnjoj književnosti i slobodi veroispovesti, 22 puta.

SLUŽBY BOŽIE VENOVANÉ VIEROZVESTOM CYRILOVI A METODOVI A MAJSTROVI JÁNOVI HUSOVI

Nedeľné bohoslužby 4. júla sa niesli v znamení spomienky na solúnskych bratov, slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda, ktorých spomienka si pripomíname 5. júla, a majstra Jána Husa, kazateľa a náboženského reformátora, na ktorého si spomíname 6. júla. V kázni pán farár Ján Vida popretkával historické udalosti s kázňou. Úctu týmto veľkým osobnostiam, ktorí kultúrne, nábožensky a vzdelanostne prispeli dnešnému písomníctvu a k slobode vierovyznania si cirkevný zbor spolu s Miestnym výborom Matice slovenskej Petrovec pripomína už po 22-krát.