ОПШТИНА КУЛА ПОКРЕНУЛА ПРОЈЕКАТ „АКТИВНИ ИНКЛУЗИВНИ СЕРВИС КУЛА”

Општина Кула је у партнерству са Центром за социјални рад општине Кула и Удружењем „Плава птица“ покренула пројекат „Активни инклузивни сервис Кула“ који се финансира из фондова Европске уније, а укупна вредност пројекта је 384.738,00 долара.

Пројекат кроз три компоненте подржава укључивање и оснаживање рањивих група и представља јединствен модел социјалне заштите. Овај пројекат има за циљ да се постигне укључивање у друштво и економско и стамбено оснаживање маргинализованих група грађана општине Кула и то младих који напуштају хранитељске породице и установе смештаја, особа са инвалидитетом и менталним тешкоћама, жена жртава породичног насиља као и породица у екстремном сиромаштву.

Пројекат се састоји из три компоненте које чине јединствен систем подршке који се по први пут реализује и представља оригинално решење и модел за инклузивну заштиту маргинализованих група.

Кроз пројекат ће општина Кула обезбедити 16 стамбених јединица које ће се адаптирати, реновирати и опремити основним намештајем и техником за живот ових породица. Такође кроз рад стручних радника ће се обезбедити и саветник за сваку од породица који ће их оснажити за самостални живот, обучити вештинама располагања имовином и одговорном становању али и пружити помоћ у налажењу запослења и економској самосталности.

У другој компоненти пројекта ће се основати социјално предузеће у коме ће учесници пројекта бити обучени и запослени како би могли да остваре одрживе приходе за своје породице.

У трећој компоненти општина Кула ће израдити Стратешки план социјалне заштите, различите документе у области добре управе и инклузивног друштва те ће унапредити на тај начин положај угроженог становништва општине и механизме сарадње са локалном самоуправом. Такође кроз пројекат ће се промовисати и свеукупни модел општине Кула у развоју локалног система социјалне заштите који је један од најуспешнијих и најиновативнијих у Србији.

Тим пројекта који чини више стручњака из општине Кула, Центра за социјални рад, Плаве птице, као и екстерни сарадници одржали су 08. јула први састанак пројектног тима са председником општине Кула Дамјаном Миљанићем и договорени су први кораци те је званично и почела реализација овог пројекта.

Извор: Општина Кула