ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОЈEКТА „CINEMA“ И НА YOUTUBE КАНАЛУ

Град Сомбор са прoјектним партнерима из земаља Дунавског слива учествује у реализацији  пројекта „CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION – CINEMA“ („Улога креативних индустрија у новој урбаној привреди у Дунавском региону“, акроним CINEMA)

У склопу пројекта CINEMA планира се оснивање једног центра за креативне индустрије са седиштем у Сомбору, док ће други пројектни партнери отворити креативне центре у својим земљама. Осим подстицаја на локалном нивоу, очекује се и значајан ефекат умрежавања широм Дунавског слива, међу партнерима пројекта. Пројекат CINEMA ће подићи капацитете свих укључених страна, са циљем да се у целини подигну локални капацитети за иновације у креативним индустријама. Ово ће бити постигнуто кроз тзв. „пилот локације“, од којих се једна налази у центру Сомбора.

Пројектни конзорцијум чини 22 партнера и то локалних самоуправа, привредних комора, организација цивилног сектора и образовних институција из Немачке, Аустрије, Словеније, Словачке, Србије, Румуније, Бугарске и Молдавије. Из Србије заступљени су Град Сомбор и Регионална развојна агенција Бачка као пуноправни партнери и Град Нови Сад као придружени партнер.

У склопу промоције пројекта креиран је и YOUTUBE канал

https://www.youtube.com/channel/UCHAx87K5TN5IC0mjAJudL_Q/videos

и на њега је постављен промотивни видео материјал, укључујући и видео о улози Града Сомбора и других пројектних партнера из Србије на пројекту „CINEMA“ 

Укупно трајање пројекта је 30 месеци, од 01. јула 2020. до 31.12.2022. године, а укупна вредност пројекта је 2.249.073,50 евра. Буџет Града Сомбора у пројекту је 73.495 евра.

Извор: Град Сомбор