УРУЧЕНА ПРИЗНАЊА ЗА НАУЧНУ ИЗУЗЕТНОСТ ИСТРАЖИВАЧИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

У Покрајинској влади данас су први пут уручена признања за научну изузетност истраживачима на територији АП Војводине за 2020. годину. Признања за научну изузетност у 21 научној области, односно подобласти, уручио је покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић најцитиранијим истраживачима који су запослени у научноистраживачким организацијама на територији Покрајине.

Поздрављајући награђене, секретар Милошевић је истакао да међу добитницима признања има чак седам од укупно тринаест истраживача који су на основу резултата најновијег истраживања Универзитета Стенфорд у САД међу два одсто најцитиранијих научника у свету.

„Академска заједница мора да зна ко су најбољи вредносни ауторитети сами по себи. Посебно ми импонује чињеница да је међу награђеним истраживачима подједнак број мушкараца и жена, што представља родну равноправност на делу“, казао је секретар Милошевић и додао да ће се следеће године потрудити да се укључе и научне области из правних, лингвистичких и историјских наука.

„Поносан сам на хомогеност Природно-математичког факултета, једнако као и на Технолошки факултет. Захвалићу и проф. др Сергеју Остојићу, који је остварио импозантан резултат. Похвалио бих и проф. др Вељка Јовановића из друштвено-хуманистичких наука, који је остварио изузетан резултат, јер је то све само не очекивано у овој научној области, будући да она не инспирише да буде видљива у бази података SCOPUS. Наша академска заједница пролази један тежак пут, јер је након периода пада научне продукције у 2018. години, већ наредних година забележен позитиван тренд који говори да смо с правом ушли међу 1000 универзитета на Шангајској листи, али то није довољно. Мораћемо да будемо много бољи, а један од начина је да валоризујемо наша истраживања и будемо гласни у односу на оне који су најбољи. Ви сте то урадили великим трудом и огромном енергијом вас и ваше академске заједнице“, рекао је секретар Милошевић.

Према речима једног од добитника, проф. др Момира Микова, ово признање је доказ дугогодишњег рада и истраживања у науци, као и жеље да се увек пронађе пут за остваривање зацртаних циљева.

Од приспелих 60 пријава истраживача, додељено је укупно 40 признања за научну изузетност, из 17 области, односно подобласти.

У оквиру сваке области, односно подобласти, три најцитиранија истраживача добијају Признање за научну изузетност у виду дипломе и награђују се новчаним износима, и то тако што најцитиранији истраживач добија 80.000, други 65.000 и трећи 50.000 динара.

Приликом оцене научне изузетности, стручне комисије су вредновале број цитата научних радова пријављених истраживача, остварен у години која претходи години у којој се додељују признања. Критеријум који се односи на број цитата утврђен је на основу података из базе SCOPUS.