Ознака: отуђењу непокретности из јавне својине Града Новог Сада – Радничког универзитета