Ознака: Присуство вируса се евидентира у свим војвођанским окрузима