ЗНАЧАЈНИ ПОДСТИЦАЈИ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ РАЊИВИМ И ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИМ КАТЕГОРИЈАМА

Секретаријат за привреду и туризам већ четврту годину посебну пажњу посвећује рањивим и теже запошљивим категоријама у АПВ.

Кроз бројне конкурсне линије бесповратне подршке привредницима у секретаријату је изражен висок ниво солидарности и емпатије према особама које теже долазе до посла,имају одређен степен инвалидитета ,социјалним предузетницима , женама предузетницама и  учесницима ратова од 1990 до 1999 године.

Наведене категорије ће приликом одлука о расподели средстава подршке бити посебно бодоване и подржане у широкој лепези подстицајних средстава (набавка машина и опреме,набавка репроматеријала,креативна индустрија,стари и уметнички занати,новозапошљавање,самозапошљавање,јавни радови,делатости у области туризма…)

„Наше право и обавеза је да помогнемо пре свега маргинализованим и теже запошљивим категоријама и директно подстакнемо њихов радни ангажман и равноправну интеграцију у друштву.

Другим речима,желимо да уместо одласка по социјалну помоћ помогнемо да ове категорије покрену сопствени бизнис и својим радним ангажманом обезбеде сопствену егзистенцију и егзистенцију своје породице.“

 Павле Почуч заменик секретара за привреду и туризам